Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie [historia i autorzy]

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie – uczelnia publiczna utworzona w Krakowie w 1950 roku.

Spis treści

Historia

Powstanie Krakowskiej AWF jest związane z utworzonym w 1893 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, 2-letnim Kursem Naukowym dla Kandydatów na Nauczycieli Gimnastyki w Szkołach Średnich i Seminariach Nauczycielskich. Kurs był prowadzony nieopodal Wydziału Lekarskiego UJ. Został przekształcony w 1913 w 2-letnie Studium Wychowania Fizycznego, które poza kształceniem nauczycieli, organizowało wykłady i ćwiczenia praktyczne dla wszystkich słuchaczy uniwersytetu. Był to pierwsza taka instytucja uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli wf w Polsce.

Kolejnym krokiem w celu uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli wf było 3-letnie Studium Wychowania Fizycznego, utworzone w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce (1927) przy Wydziale Lekarskim UJ. W 1950 roku Studium zostało przekształcone w samodzielną Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego. Wprowadzone zostały też 4-letnie studia magisterskie (1954). W roku 1972 uczelni nadano nazwę: Akademia Wychowania Fizycznego, a niedługo po tym nadano jej imię Bronisława Czecha. Uczelnia w 1970 roku uzyskała prawa do nadawania stopnia doktora i stopień doktora habilitowanego w 1987.

Patron

Patronem krakowskiej AWF jest Bronisław Czech (1908-1944) – narciarz, trzykrotny olimpijczyk (1928 – 10 miejsce w kombinacji norweskiej, 1932 – 7 miejsce w kombinacji norweskiej, 1936 – 7 miejsce w sztafecie 4x10 km), absolwent CIWF w Warszawie (1934 r.), trener, wielki patriota. W okresie dwudziestolecia międzywojennego był jednym z najpopularniejszych sportowców Polski.

Wydziały i kierunki

Obecnie uczelnia kształci studentów na pięciu kierunkach prowadzonych w ramach trzech wydziałów:

 • Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
  • wychowanie fizyczne
  • sport
 • Wydział Rehabilitacji Ruchowej
  • fizjoterapia
  • terapia zajęciowa
 • Wydział Turystyki i Rekreacji
  • turystyka i rekreacja

Dodatkowo w Uczelni funkcjonuje Centrum Edukacji Zawodowej AWF w Krakowie, które prowadzi studia podyplomowe oraz specjalizacje, kursy trenerskie i instruktorskie. Akademia prowadzi także studia doktoranckie (od roku akademickiego 1998/1999 na Wydziale Wychowania Fizycznego, a od 2008 roku istnieje możliwość otwarcia przewodu doktorskiego i obrony pracy doktorskiej również na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej). Aktualnie studiuje na uczelni ok. 4550 studentów (wychowanie fizyczne – 1660 słuchaczy, turystyka i rekreacja – 1654 słuchaczy, rehabilitacja ruchowa – 1026 słuchaczy).

Władze uczelni

Dyrektorzy

 • 1927–1929 – prof. Witold Gądzikiewicz
 • 1929–1930 – prof. Ernest Maydell
 • 1930–1939 – prof. Tadeusz Rogalski
 • 1945–1950 – prof. Bożydar Szabuniewicz

Zastępcy dyrektora

 • 1927–1939 – prof. Jerzy Kaulbersz
 • 1945–1949 – dr Józef Figna
 • 1949–1950 – dr Jan Bugajski

Poczet rektorów

 • 1950–1955 – prof. dr Eugenia Stołyhwo
 • 1955–1959 – doc. dr Artur Jurand; w czasie nieobecności w latach 1956–1959 p.o. rektora, prorektor dr Ludomir Mazurek
 • 1959–1965 – prof. dr Bronisław Jasicki
 • 1965–1968 – prof. dr med. Stanisław Grochmal
 • 1968–1978 – prof. dr hab. Stanisław Panek
 • 1978–1981 – prof. dr hab. Kazimierz Toporowicz
 • 1981–1987 – prof. dr hab. Adam Klimek
 • 1987–1993 – prof. dr hab. Jan Szopa
 • 1993–1999 – dr hab. prof. nadzw. Janusz Zdebski
 • 1999–2005 – dr hab. prof. nadzw. Marian Bukowiec
 • 2005–2008 – dr hab. prof. nadzw. Janusz Zdebski
 • 2008–2013 – dr hab. prof. nadzw. Andrzej Klimek

Rada Samorządu Studenckiego i organizacje przyuczelniane

Reprezentacją studentów jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego, która koordynuje i organizuje działalność studentów, odzwierciedlającą zróżnicowanie ich zainteresowania społeczno-kulturalne, artystyczne i turystyczno-sportowe. Zajmują się tym 4 Komisje Rady Samorządu oraz takie organizacje jak:

 • Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” – działa przy Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie od roku 1972. Aktualnie działalność Zespołu prowadzona jest w dwóch sekcjach: baletowej i instrumentalnej. Program artystyczny obejmuje tańce narodowe oraz tańce i przyśpiewki z różnych regionów Polski. Członkami Zespołu są głównie studenci i absolwenci krakowskiej AWF.
 • Koło PTTK AWF – Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oznaczone nr 6. działa od 1997 roku. Jak wszystkie Koła funkcjonujące na krakowskich uczelniach podlega ono pod Oddział Akademicki w Krakowie, który mieści się na ulicy Radziwiłłowskiej 21/4. Koło nr 6 zrzesza ponad 30. członków oraz licznych sympatyków, dla których organizuje imprezy propagujące turystykę kwalifikowaną oraz popularyzujące krajoznawstwo jako formę aktywnego wypoczynku. Przewodniczącym koła jest dr Piotr Dąbrowski.
 • Akademicki Klub Narciarski „Gips”,
 • Sekcje Sportu Powszechnego w ramach Klubu AZS AWF – istniejąca już 33 lata (rok zatwierdzenia 1976) sekcja sportowa AZS działająca przy Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wychowała wielu reprezentantów Polski, uczestników i medalistów mistrzostw świata i Igrzysk Olimpijskich.
 • Biuro Karier – biuro wspomagające studentów w zakresie poszukiwania pracy, ofert praktyk, staży, warsztatów. Celem jest ułatwienie wejścia na rynek pracy studentom akademii.

Absolwenci

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu