Afera mięsna [historia i autorzy]

Afera mięsna – afera związana z nieprawidłowościami w handlu mięsem w latach 60. XX wieku. 20 listopada 1964 roku rozpoczął się proces oskarżonych w tej aferze, w wyniku której ostatecznie aresztowano ponad 400 osób. Ich działalność polegała m.in. na kradzieży mięsa, podmienianiu towaru, fałszowaniu faktur.

Głównym oskarżonym był Stanisław Wawrzecki. Oprócz niego oskarżono czterech dyrektorów uspołecznionego handlu mięsem, czterech kierowników sklepów oraz właściciela prywatnej masarni. Prokurator wniósł o trzy kary śmierci. Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy orzekł jedną, która została wykonana. Czterech innych dyrektorów skazano na karę dożywotniego pozbawienia wolności, a pozostali podsądni zostali skazani na kary od 9 do 12 lat pozbawienia wolności. Orzeczono też przepadek mienia i wysokie grzywny.

27 lipca 2004 roku Sąd Najwyższy uchylił wyroki w aferze mięsnej uzasadniając, że zapadły one z rażącym naruszeniem prawa. .

Proces odbywał się nie w trybie przewidzianym przez Kodeks postępowania karnego z 1928, lecz w trybie doraźnym, przewidzianym dekretem PKWN z 1945, co było rażącym naruszeniem prawa, w tym prawa do obrony, i stanowiło jedną z przyczyn uchylenia wyroku w 2004 roku. Uniemożliwiało to poddanie wyroku procedurze odwoławczej, a także poszerzało katalog możliwych do orzeczenia kar do kary śmierci włącznie. Obrońcy oskarżonych wnosili o zmianę trybu postępowania, lecz wniosek nie został uwzględniony przez prezesa Sądu Wojewódzkiego w Warszawie.

Skład orzekający Sądu Wojewódzkiego:

 • Roman Kryże (przewodniczący składu sędziowskiego, sędzia Sądu Najwyższego delegowany do sprawy)
 • Kazimierz Gerczak
 • Faustyn Wołek

Prokuratorzy:

 • Alfred Policha
 • Eugeniusz Wojnar

Adwokaci:

 • Krzysztof Łada-Bieńkowski – obrońca Stanisława Wawrzeckiego)
 • Stanisław Dryjski
 • Andrzej Mirski
 • Zofia Wajdowa
 • Jacek Wasilewski

Filmy dokumentalne, spektakle

 • Paragraf 148-kara śmierci - Mięso
 • Śmierć w majestacie prawa
 • Afera mięsna, spektakl telewizyjny autorstwa Roberta Mellera i Janusza Dymka, reż. Janusz Dymek (2007)

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu