Adenowirusy [historia i autorzy]

Adenowirusy (łac. Adenoviridae) - rodzina wirusów, charakteryzujących się występowaniem następujących cech:

 • Symetria: adenowirusy są klasycznym przykładem symetrii ikosaedralnej (Patrz: ikosaedr)
 • Otoczka lipidowa: brak
 • Kwas nukleinowy: dsDNA
 • Replikacja: zachodzi w jądrze
 • Wielkość: 80 nm
 • Gospodarz: komórka zwierzęca kręgowców
 • Cechy dodatkowe: z wierzchołków kapsydu wystają włókna białkowe, co nadaje wirionowi wygląd sztucznego satelity.

Adenowirusy zostały w 1953 wykryte w tkance migdałków (tkance adenoidalnej), stąd ich nazwa. Znanych jest 49 serotypów, pogrupowanych w widoczne na poniższym przeglądzie systematyki grupy, oznaczone symbolami od A do F. Dwie główne grupy wyodrębniane w obrębie tej rodziny to adenowirusy ssacze i ptasie:

 • Rodzina: Adenoviridae (Adenowirusy)
  • Rodzaj: Mastadenovirus (Adenowirusy ssaków)
   • Human adenovirus A (HAdV-A), ludzki adenowirus A
   • Human adenovirus B (HAdV-B), ludzki adenowirus B
   • Human adenovirus C (HAdV-C), ludzki adenowirus C
   • Human adenovirus D (HAdV-D), ludzki adenowirus D
   • Human adenovirus E (HAdV-E), ludzki adenowirus E
   • Human adenovirus F (HAdV-F), ludzki adenowirus F
  • Rodzaj: Aviadenovirus (Adenowirusy ptaków)

Patogeneza

Adenowirusy wykazują szczególne powinowactwo do układu chłonnego, powodując przerost tkanki adenoidalnej (limfoidalnej). Wywołują zmiany degeneracyjne i martwicę nabłonka dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, spojówki. W ciężkich przypadkach może dojść do uogólnienia zakażenia.

Chorobotwórczość

Choroby wywoływane przez adenowirusy dotyczą głównie oczu, układu oddechowego i przewodu pokarmowego:

 • Zakażenia dróg oddechowych u dzieci - są one często bezobjawowe, zwłaszcza w przypadku adenowirusa 2. Istnieje tutaj zależność od wieku: małe dzieci wykazują zwykle nieżyt nosa, zaś starsze - zapalenie gardła
 • Zakażenie oddechowe u rekrutów - występuje w dużych zbiorowiskach ludzkich, np. w koszarach, stąd nazwa
 • Oko stoczniowca - jest to choroba oczu przenoszona za pomocą niesterylnych narzędzi medycznych
 • Choroby jelit - występują u niemowląt - mogą to być zapalenia jelit lub wgłobienie jelit
 • Ostre zapalenia pęcherza moczowego - występują u niemowląt
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - także u niemowląt

Ponadto u osób otyłych jest większa częstotliwość infekcji niektórymi adenowirusami (Adenowirus Ad-36).

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.