AMP [historia i autorzy]

  • AMP - wieloprocesorowość asynchroniczna: architektura komputera
  • Adenozynomonofosforan - organiczny związek chemiczny
  • Akademickie Mistrzostwa Polski - ogólnopolskie rozgrywki sportowe
  • AMP - akronim określający zestaw oprogramowania Apache, MySQL, PHP/Perl/Python
  • AMP Warsaw - od Advanced Management Program Warsaw - nazwa programu dla menedżerów najwyższego szczebla prowadzonego w Polsce przez hiszpańską Wyższą Szkołę Zarządzania IESE.
  • Australian MultiCam Pattern - nowy kamuflaż australijski oparty na MultiCam

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.