7 Pułk Saperów Wielkopolskich [historia i autorzy]

7 Pułk Saperów Wielkopolskich (7 psap) - oddział saperów Wojska Polskiego II RP.

Spis treści

Historia

Pułk został sformowany 22 sierpnia 1921 roku z połączenia XIV, XVII i XXV Batalionów Saperów oraz VII Batalionu Zapasowego Saperów. Oddział stacjonował w garnizonie Poznań, w koszarach pruskiego 29 Batalionu Pionierów na Wildzie.

W 1929 roku jednostka przeformowana została w 7 Batalion Saperów i podporządkowana dowódcy 3 Brygady Saperów w Poznaniu. W marcu 1934 roku batalion podporządkowany został dowódcy 2 Brygady Saperów w Krakowie, która w październiku tego roku przemianowana została na 2 Grupę Saperów. W czerwcu 1937 roku batalion wydzielił ze swego składu jedną kompanię saperów, na bazie której sformowany został Ośrodek Sapersko-Pionierski 25 Dywizji Piechoty w Kaliszu.

Organizacja i obsada personalna batalionu w sierpniu 1939 roku

Ostatnia organizacja pokojowa i obsada personalna batalionu.

Dowództwo batalionu

 • dowódca batalionu – ppłk Zarzycki Marian
 • I zastępca dowódcy batalionu – mjr Kosicki Henryk
 • adiutant – por. Zawadzki Medard Lucjan
 • oficer sztabowy ds. wyszkolenia – por. Bylina Leszek
 • lekarz medycyny – kpt. dr Saciuk Jerzy konstanty
 • II zastępca dowódcy (kwatermistrz) – mjr Szymanowski Roman
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Kotecki Włodzimierz
 • z-ca oficera mobilizacyjnego – por. Marzec Edward Wincent
 • oficer administracyjno-materiałowy – por. Bórak Cyryl Walenty
 • oficer gospodarczy – kpt. int. Kaźmierczak Józef
 • dowódca kompanii gospodarczej – por. Rydliński Antoni
 • oficer żywnościowy – vacat
 • komendant parku – kpt. Czarnecki Ludwik II
 • zastępca komendanta – por. Urbański Mirosław Józef
 • dowódca plutonu łączności – por. Wołosewicz Zbigniew
 • dowódca plutonu przeciwgazowego – ppor. Bejnarowicz Tadeusz

kompania szkolna

 • dowódca kompanii szkolnej – kpt. Karchesy Aleksander
 • dowódca plutonu – ppor. Dobrucki Edmund
 • dowódca plutonu – ppor. Fuch Karol Maksymiljan
 • dowódca plutonu – ppor. Murczyński Władysław Józef
 • dowódca plutonu – ppor. Pełz Witold Emanuel

1 kompania

 • dowódca 1 kompanii – por. Zych Zdzisław Jerzy
 • dowódca plutonu – ppor. Gębka Adam

2 kompania

 • dowódca 2 kompanii – por. Urbański Stanisław Wacław
 • dowódca plutonu – ppor. Hein Witold Franciszek Józef
 • dowódca plutonu – ppor. Świerkowski Stanisław

3 kompania

 • dowódca 3 kompanii – por. Eljasiński Stefan August
 • dowódca plutonu – ppor. Trzeciak Leon Aleksander
 • dowódca plutonu – ppor. Pyster Józef

4 kompania

 • dowódca 4 kompanii – kpt. Matuszewski Rafał
 • dowódca plutonu – ppor. rez. pdsc. Wojciechowski Wacław
 • dowódca plutonu – chor. Szymański Jan

Oddelegowani na kurs

 • por. Bagieński Jerzy
 • por. Rosadowski Wacław
 • por. Timler Tadeusz Józef

Mobilizacja 1939

7 Batalion Saperów był jednostką mobilizującą. W 1939 roku zgodnie z planem mobilizacyjnym "W" sformował w mobilizacji alarmowej piętnaście pododdziałów dla Armii "Poznań":

 • batalion saperów typ IIa nr 14 dla 14 DP - mjr Henryk Kosicki
 • batalion saperów typ IIb nr 17 dla 17 DP - kpt. Aleksander Karchesy
 • batalion saperów typ IIb nr 47 dla armii - kpt. Teofil Jaroszewski
 • pluton mostowy 4 tonowy nr 47
 • Szefostwo Fortyfikacji Typ II "Poznań"
 • Dowództwo Grupy Fortyfikacyjnej Nr 71
 • rezerwowa kompania saperów nr 171
 • rezerwowa kompania saperów nr 172
 • rezerwowa kompania saperów nr 173
 • rezerwowa kompania saperów nr 174 - kpt. rez. Michał Lorkiewicz
 • rezerwowa kompania saperów nr 175
 • pluton parkowy saperów nr 71
 • pluton parkowy saperów nr 72
 • lekka kolumna pontonowa typ I nr 171
 • lekka kolumna pontonowa typ II nr 172

Latem 1939 z tabel mobilizacyjnych baonu wykreślono cztery plutony miotaczy ognia (nr (71-74).

Kadra 7 psap / 7 bsap

Dowódcy pułku i batalionu:

 • mjr Roman Rygiel - XI 1922
 • płk Artur Włodzimierz Górski (XII 1922 do I 1926 → dowódca 29 pp)
 • p.o. ppłk Wiktor Krajewski - II - VIII 1926 (zastępca dowódcy pułku od II.1924)
 • płk dypl. SG Aleksander Henryk Szychowski (3 IX 1926 - 27 IV 1929)
 • ppłk dypl. dr Marian Jan Steifer (27 IV 1929 do I 1931)
 • mjr Stanisław Perko
 • ppłk Konstanty Zdzisław Skąpski (III 1931 - III 1935)
 • p.o. mjr Wincenty Krzywiec - IV 1935
 • ppłk Arkadiusz Balcewicz - IV 1935 - XI 1938
 • ppłk Marian Zarzycki - 14 XI 1938 do 3 IX 1939

Oficerowie:

 • mjr Stanisław Perko - zastępca dowódcy batalionu - 20.09.1930 do III.1931
 • kpt. rez. Marian Grotowski
 • kpt. Julian Piasecki (nadetatowy)
 • por. Tadeusz Struś

Lista starszeństwa oficerów 7 Pułku Saperów Wielkopolskich w 1922r.

Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 • ppłk Laudowicz Mieczysław (16.3.1878)
 • ppłk Śniadowski Władysław (1.6.1876)
 • ppłk Mroczyński Władysław (31.5.1886)
 • ppłk Skotarek Jan (1.6.1883)
 • mjr Małachowski Karol (20 5.1886)
 • mjr Rewieński Marceli Piotr Erazm (2.6.1892)
 • mjr O’Brien de Lacy Patryk (22.7.1888)
 • mjr Gloch Otton (31.5.1890 - 11.07.1923)
 • mjr Rygiel Roman (1.11.1891)
 • mjr Murzynowski Ezechiel Leon (10.4.1883)
 • kpt Langner Stefan (30.6.1895)
 • kpt Turulski Ludwik (31.7.1894)
 • kpt Kaufer Marian (25.1.1897)
 • kpt Wilczewski Mieczysław Józef (20.2.1895)
 • kpt Wlekliński Władysław (21.11.1886)
 • kpt Koniewicz Tadeusz Władysław (21.5.189
 • kpt Mańka Julian (6.1.1879)
 • kpt Jaworowski Ryszard (3.4.1896)
 • por Hurko - Romeyko Stefan (28.8.1899)
 • por Mendelski Karol (19.2.1897)
 • por Puciata Kazimierz (29.5.1893)
 • por Laskowski Franciszek (15.1.1891)
 • por Wojciechowski Czesław (7.7.1889)
 • por Sobkowicz Marian (21.3.1890)
 • por Barczyński Stanisław (12 4.1897)
  * por Bałachowski Zygmunt (1.8.1894)
 • por Lewicki Stanisław (9.9.1889)
 • por Więcek-Lubin Stanisław (9.3.1895)
 • por Śmielecki Józef Leon (6.2.1886)
 • por Lipski Józef Wiktor (29.2.1888)
 • por Cypryszewski Stanisław (30.1.1893)
 • por Szymański Michał (20.8.1891)
 • por Lenczowski Jan (19 3.1891)
 • por Szlanga Alfons (17.2.1897)
 • por Ratajczak Aleksander (14.12.1881)
 • por Swida Stanisław (9.11.1892)
 • por Gawlik Leon (21.2.1893)
  * ppor Łuczkowski Józef (20.1.1893)
 • ppor Krawczyk Stanisław (7.11.1893)
 • ppor Engel Teodor (7.12.1892)
 • ppor Rzepecki Tadeusz (27.2.1896)
Starszeństwo z dniem 1 -go sierpnia 1920 r.
 • ppor Bułka Kazimierz (24.2.1897)
 • ppor Wolski Stefan (23 5.1899)
 • ppor Kempiners Jerzy (10.1.1897)
Starszeństwo z dniem 1-go marca 1921 r.
 • ppor Dowgiałło Stanisław (21.8.1897)
 • ppor Kiełczewski Czesław (25.2.1896)
 • ppor Manikowski Marian Władysław (15.3.1897)
 • ppor Dwornik Kazimierz (9.2.1899)
Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1921 r.
 • ppor Wojewódzki Antoni (12.6.1900)
 • ppor Wójcik Jan (16.4.1898)
 • ppor Chełmoński Henryk (15.7.1893)
 • ppor Skrobecki Stanisław (7.8.1899)
 • ppor Wajbel Władysław (12.1.1898)

Organizacja i obsada personalna 7 psap w latach 1923-1924

 • dowódca pułku - płk Artur Włodzimierz Górski
 • zastępcy dowódcy pułku
  • mjr Otton Gloeh († 11 VII 1923 )
  • mjr Jan I Wantuch (p.o. 1923)
  • ppłk Witold II Krajewski (1924)
  • adiutant pułku - por. Ludwik Aleksander Turulski
 • starszy lekarz pułku - por. plek. Romuald Grabowski
 • młodszy lekarz pułku - por. plek. Leon Marian Streit
 • oficer kasowy - por. Alfons Władysław Janowski
 • oficer prowiantowy - wakat
 • dowódca XIV Batalionu Saperów - p.o. kpt. Czesław Pobóg-Prusinowski (1923) i mjr Czesław Zawistowski (1924)
 • dowódca XVII Batalionu Saperów - p.o. kpt. Władysław Wlekliński
 • dowódca XXV Batalionu Saperów - kpt./mjr Stefan Langner
 • komendant Kadry Batalionu Zapasowego - p.o. kpt. Julian Mańka

Organizacja i obsada personalna 7 psap w 1928

 • dowódca pułku - płk dypl. Aleksander Henryk Szychowski
 • zastępca dowódcy pułku - mjr Edward Nejberg
 • kwatermistrz - p.o. kpt. Aleksander Filipowski
 • oficer kasowy - por. Alfons Władysław Janowski
 • dowódca XIV Batalionu Saperów - mjt Tadeusz Józef Kostecki
 • dowódca XVII Batalionu Saperów - mjr Wojciech Michalak

Symbole pułku

Sztandar

W niedzielę 10 czerwca 1923 roku, w koszarach na Wildzie, kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych, gen. dyw. Aleksander Osiński wręczył dowódcy pułku chorągiew ufundowaną przez Bractwo Strzeleckie w Poznaniu. Chorągiew wykonana została w warszawskiej firmie Wincentego Wabia-Wabińskiego według wzoru zatwierdzonego dekretem Prezydenta RP z 16 kwietnia 1923 roku . W 1939 roku sztandar prawdopodobnie spalono.

Odznaka

3 lutego 1926 roku Minister Spraw Wojskowych zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej 7 psap , a 9 października 1928 roku nowy regulamin odznaki . Odznakę stanowi srebrny krzyż maltański emaliowany na biało. W centrum umieszczony jest czarno-czerwony medalion z cyfrą 7 z otokiem niebiesko-czarnej emalii. Jednoczęściowa - oficerska bita w srebrze lub tombaku, emaliowana. Wymiary: 44x44 mm. Wykonanie: Józef Pendowski - Poznań .

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu