12 Batalion Rozpoznania Radioelektronicznego [historia i autorzy]

12 Batalion Rozpoznania Radioelektronicznego – jednostka rozpoznawcza Wojska Polskiego szczebla armijnego (okręgowego).

Stacjonował początkowo w Braniewie. W 1984 zmiana dyslokacji do Koszalina. Podporządkowany dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Rozwiązany w 1996r.

Organizacja batalionu

 • dowództwo i sztab
 • kompania rozpoznania radiowego
(namierniki k/f - R – 359; aparatownie ARO-K-12; K-1; K-2)
 • kompania rozpoznania radioelektronicznego
(ARO KU-4; namiernik R – 363; RPS- 5)
 • kompania rozpoznania radioliniowego
(R – 343; R – 344)
 • kompania łączności(pluton radiotelegraficzny,pluton radioliniowy,pluton telefoniczny)
(R-118,R-405Z,RWŁ-1M)
 • samodzielne plutony,- pluton zaopatrzenia,pluton remontowy,pluton medyczny

Dowódcy

 • ppłk Stanisław Strzałkowski
 • ppłk Zdzisław Krawczyński
 • mjr Stanisław Maliszewski
 • mjr Juliusz Wilczewski 1978 - 1982
 • mjr Stanisław Zwolak
 • mjr Zenon Michalak 1986 - 1988
 • ppłk Włodzimierz Goś (ostatni)

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu