Święto Powstania Republiki Czeskiej [historia i autorzy]

Święto Powstania Republiki Czeskiej – święto państwowe obchodzone 1 stycznia, ustanowiono na pamiątkę rozpadu Czechosłowacji 1 stycznia 1993 roku i powstanie Republiki Czeskiej.

Z kolei 28 października obchodzone jest Święto Republiki Czechosłowackiej upamiętniające dzień założenia niepodległego państwa Czechów i Słowaków w 1918 roku. Jest to największe czeskie święto państwowe.

Źródło

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu