Łuków (gmina wiejska) [historia i autorzy]

Łuków – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie siedleckim.

Siedziba władz gminy znajduje się w mieście Łuków.

Według danych z 31 marca 2012 roku, gminę zamieszkiwało 17 580 osób.

Spis treści

Ochrona przyrody

Na obszarze gminy znajdują się następujące rezerwaty przyrody:

  • rezerwat przyrody Jata - chroni zbiorowiska leśne o charakterze naturalnym z dużym udziałem jodły występującej na północno-wschodniej granicy swego zasięgu;
  • rezerwat przyrody Topór - chroni las mieszany z udziałem jodły występującej na granicy jej zasięgu na Wyżynie Lubelskiej;
  • rezerwat przyrody Las Wagramski - chroni stanowisko wawrzynka główkowatego;
  • rezerwat przyrody Kra Jurajska - chroni unikatowe złoża iłów jurajskich z licznymi skamieniałościami, głównie amonitów.

Struktura powierzchni

Według danych z roku 2002 gmina Łuków ma obszar 308,32 km², w tym:

  • użytki rolne: 60%
  • użytki leśne: 33%

Gmina stanowi 22,12% powierzchni powiatu.

Demografia

Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób % osób % osób %
populacja 16 343 100 8072 49,4 8271 50,6
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
53 26,2 26,8

Według danych z roku 2005 średni dochód na mieszkańca wynosił 1660,36 zł, tj. 102,4% średniej dla województwa i 90,8% średniej dla kraju.

Sąsiednie gminy

Domanice, Kąkolewnica, Łuków, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Ulan-Majorat, Wiśniew, Wojcieszków, Zbuczyn

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu