Łańcuch pokarmowy [historia i autorzy]

Łańcuch pokarmowy, łańcuch troficzny – szereg organizmów ustawionych w takiej kolejności, że każda poprzedzająca grupa (ogniwo) jest podstawą pożywienia następnej. Wiążą one ze sobą producentów, konsumentów i reducentów w poszczególnych biocenozach. Łańcuchy troficzne tworzą sieć zależności pokarmowych. Dzięki nim możliwy jest obieg materii i przepływ energii w ekosystemach (zob. struktura ekosystemu).

Wyróżnia się 3 rodzaje łańcuchów:

  • łańcuch spasania – rozpoczyna się od roślin zielonych (producentów) poprzez zwierzęta roślinożerne (konsumenci I rzędu) do drapieżców, czyli konsumentów wyższych rzędów
np. ziemniak—stonka—bażant—lis
trawa-koza-wilk
  • łańcuch detrytusowy – zaczyna się od martwej materii organicznej, roślinnej lub zwierzęcej poprzez mikroorganizmy i zwierzęta saprofagiczne do drapieżników.
    np. martwa materia organiczna—wiciowce—okoń—szczupak–człowiek
  • łańcuch pasożytów – zaczyna się od konsumentów (np. 1 rzędowych), a kończy na najmniejszych pasożytach.
    np. krowa—bakteria—bakteriofag

Sieć pokarmowa to sieć pokazująca więcej niż jeden łańcuch pokarmowy, np. trawa-mysz-sowa-lis (druga strona) niedźwiedź-sarna-liść.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu