Zachowanie [historia i autorzy]

Zachowanie (ang. behavior) – skoordynowane postępowanie w odniesieniu do określonego otoczenia w określonym czasie, na który składają się wykonywane za pomocą grup mięśni reakcje ruchowe na bodźce z otoczenia.

Zachowanie może być reaktywne lub celowe – ukierunkowane na osiągnięcie celu (czynność):

Przykłady zachowań

 • zachowanie prospołeczne
 • zachowanie społeczne
 • zachowanie antyspołeczne
 • zachowanie organizacyjne
 • zachowanie apetytywne
 • zachowanie asertywne
 • zachowanie impulsywne
 • zachowanie ingracjacyjne
 • zachowanie poznawcze
 • zachowanie reakcyjne
 • zachowanie seksualne prawidłowe
 • zachowanie się konsumenta
 • zachowanie w pierwszych stosunkach seksualnych
 • zachowanie kompulsywne
 • zachowania zdrowotne

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu