Telegazeta [historia i autorzy]

Telegazeta (w skrócie TG) – handlowa nazwa teletekstu nadawanego wraz z sygnałem wszystkich stacji ogólnopolskich oraz niektórych kanałów regionalnych należących do Telewizji Polskiej. Telegazeta powstała 1 stycznia 1989 roku. Jednak na wiele miesięcy przed tą datą, obrazy próbnych stron Telegazety były nadawane na wizji w przerwach między poszczególnymi odcinkami programu. Poszczególne strony były widoczne przez kilkadziesiąt sekund; w tle nadawana była spokojna muzyka jazzowa.

Twórcą Telegazety i dyrektorem Agencji Telegazety był Czesław Berenda. Była pierwszą transmisją teletekstową w Polsce. W pierwszych latach działania Telegazety na górnym pasku zamiast napisu "TVP" wyświetlał się tekst "PRiTV" (Polskie Radio i Telewizja). Na początku widzowie mieli do dyspozycji tylko ogłoszenia oraz program telewizyjny. Do dzisiaj w ramach Telegazety funkcjonuje wiele działów tematycznych, poświęconych m.in. ogłoszeniom, motoryzacji, biznesowi i gospodarce, aktualnościom (podawane na bieżąco depesze Polskiej Agencji Prasowej i Informacyjnej Agencji Radiowej), informatyce, pogodzie, kulturze, sportowi, życiu Polonii.

1 stycznia 1994 ukazały się pierwsze napisy dla niesłyszących na stronie 777 Telegazety. Napisy te były przygotowane do filmu Rio Grande. Obecnie miesięcznie jest emitowane ok. 150 programów z napisami.

Telegazeta TVP1 i Telegazeta TVP2 zawierają praktycznie tę samą treść, jednak różnią się nielicznymi stronami. Inną wersję teletekstu nadają kanały tematyczne: TVP Polonia oraz TVP Kultura. Większość oddziałów lokalnych emituje swoje własne teleteksty o tematyce regionalnej, jednak nie wszystkie posługują się nazwą Telegazeta, jak TVP Warszawa lub TVP Kielce. Część z nich przed lub po nazwie ma dodatkowe określenie, np. Telegazeta Łódzka TVP Łódź czy Lubelska Telegazeta TVP Lublin, a część nie posługuje się w ogóle nazwą Telegazeta, jak na przykład Teletext TVP Szczecin (pierwszy teletekst regionalny w historii TVP). Strona główna (100) Telegazety kilka razy przechodziła zmianę wyglądu. Ostatnia taka zmiana nastąpiła w 2010 roku.

Lista Telegazet

Telegazety ogólnopolskie

 • Telegazeta TVP1 (TVP1)
 • Telegazeta TVP2 (TVP2)
 • Telegazeta TVP Polonia (TVP Polonia)
 • Telegazeta TVP Kultura (TVP Kultura)
 • Telegazeta TVP Sport (TVP Sport)
 • Telegazeta TVP Seriale (TVP Seriale)
 • Telegazeta TVP Historia (TVP Historia)

Telegazety regionalne

 • TeleGazeta Regionalna TVP Lublin (TVP Lublin)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Łódź (TVP Łódź)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Białystok (TVP Białystok)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Gorzów Wielkopolski (TVP Gorzów Wielkopolski)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Poznań (TVP Poznań)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Rzeszów (TVP Rzeszów)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Wrocław (TVP Wrocław)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Szczecin (TVP Szczecin)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Bydgoszcz (TVP Bydgoszcz)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Kielce (TVP Kielce)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Poznań (TVP Poznań)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Warszawa (TVP Warszawa)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Katowice (TVP Katowice)

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu