Telegazeta [historia i autorzy]

Telegazeta (w skrócie TG) – handlowa nazwa teletekstu nadawanego wraz z sygnałem wszystkich stacji ogólnopolskich oraz niektórych kanałów regionalnych należących do Telewizji Polskiej. Telegazeta została uruchomiona 29 grudnia 1988 roku. Jednak na wiele miesięcy przed tą datą, obrazy próbnych stron Telegazety były nadawane na wizji w przerwach między poszczególnymi odcinkami programu. Poszczególne strony były widoczne przez kilkadziesiąt sekund; w tle nadawana była spokojna muzyka jazzowa.

Twórcą Telegazety i dyrektorem Agencji Telegazety był Czesław Berenda. Była pierwszą transmisją teletekstową w Polsce. W pierwszych latach działania Telegazety na górnym pasku zamiast napisu „TVP” wyświetlał się tekst „PRiTV” (Polskie Radio i Telewizja). Na początku widzowie mieli do dyspozycji tylko ogłoszenia oraz program telewizyjny. Do dzisiaj w ramach Telegazety funkcjonuje wiele działów tematycznych, poświęconych m.in. ogłoszeniom, motoryzacji, biznesowi i gospodarce, aktualnościom (podawane na bieżąco depesze Polskiej Agencji Prasowej i Informacyjnej Agencji Radiowej), informatyce, pogodzie, kulturze, sportowi, życiu Polonii.

1 stycznia 1994 ukazały się pierwsze napisy dla niesłyszących na stronie 777 Telegazety. Napisy te były przygotowane do filmu Rio Grande. Obecnie miesięcznie jest emitowane ok. 150 programów z napisami.

Telegazeta TVP1 i Telegazeta TVP2 zawierają praktycznie tę samą treść, jednak różnią się nielicznymi stronami. Inną wersję teletekstu nadają kanały tematyczne: TVP Polonia oraz TVP Kultura. Większość oddziałów lokalnych emituje swoje własne teleteksty o tematyce regionalnej, jednak nie wszystkie posługują się nazwą Telegazeta, jak TVP Warszawa lub TVP Kielce. Część z nich przed lub po nazwie ma dodatkowe określenie, np. Telegazeta Łódzka TVP Łódź czy Lubelska Telegazeta TVP Lublin, a część nie posługuje się w ogóle nazwą Telegazeta, jak na przykład Teletext TVP Szczecin (pierwszy teletekst regionalny w historii TVP). Strona główna (100) Telegazety kilka razy przechodziła zmianę wyglądu. Ostatnia taka zmiana nastąpiła w 2010 roku.

Lista Telegazet

Telegazety ogólnopolskie

 • Telegazeta TVP1 (TVP1)
 • Telegazeta TVP2 (TVP2)
 • Telegazeta TVP Polonia (TVP Polonia)
 • Telegazeta TVP Kultura (TVP Kultura)
 • Telegazeta TVP Sport (TVP Sport)
 • Telegazeta TVP Seriale (TVP Seriale)
 • Telegazeta TVP Historia (TVP Historia)

Telegazety regionalne

 • TeleGazeta Regionalna TVP Lublin (TVP Lublin)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Łódź (TVP Łódź)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Białystok (TVP Białystok)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Gorzów Wielkopolski (TVP Gorzów Wielkopolski)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Poznań (TVP Poznań)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Rzeszów (TVP Rzeszów)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Wrocław (TVP Wrocław)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Szczecin (TVP Szczecin)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Bydgoszcz (TVP Bydgoszcz)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Kielce (TVP Kielce)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Poznań (TVP Poznań)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Warszawa (TVP Warszawa)
 • TeleGazeta Regionalna TVP Katowice (TVP Katowice)

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu