Supremacja [historia i autorzy]

  • supremacja - inaczej zwierzchnictwo, panowanie, hegemonia, przewaga, wyższość, prymat
  • Biała supremacja - ruch uznający białą rasę za wyższą niż ludy należące do innych ras i mniejszości
  • Czarna supremacja - ideologia odwołująca się do tezy, że ludzie rasy czarnej górują genetycznie lub rasowo nad innymi
  • Akt Supremacji - ustawa, która przyznała władcy Anglii tytuł głowy kościoła anglikańskiego

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.