Ropniak [historia i autorzy]

Ropniak (łac. empyema) – nagromadzenie ropy w naturalnych jamach ciała. W przeciwieństwie do ropnia, ropniak nie lokalizuje się bezpośrednio w tkankach. Do ropniaków zaliczamy:

 • ropniak opłucnej
 • ropniak otrzewnej
 • ropniak stawu
 • ropniak pęcherzyka żółciowego
 • ropniak nadtwardówkowy - do zakażenie dochodzi drogą szpikową (zapalenie szpiku) lub podczas zapalenia kości czaszki.
 • ropniak podtwardówkowy - do zakażenia dochodzi np podczas gojenia złamania otwartego kości czaszki, ropniak ten oddziela kość czaszki od opony. Z tego powodu może dojść do: ucisku "efekt masy" (zgodnie z regułą Monroe), zakrzepów, lub zrostów pourazowych.
 • ropniak w zatokach przynosowych
 • ropniak macicy
 • ropniak jajowodu
 • roponercze
 • ropniak woreczka łzowego

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu