Pascha [historia i autorzy]

  • Pascha – święto ludowe obchodzone przez plemiona koczowników semickich w czasach przed Mojżeszem
  • Pascha (Pesach) – święto żydowskie
  • Wielkanoc – święto obchodzone przez chrześcijan zachodnich
  • Pascha – święto obchodzone przez prawosławnych i w innych Kościołach wschodnich
  • Pascha – potrawa wielkanocna
  • Pascha 2000 – album grupy 2Tm2,3

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.