Nerw [historia i autorzy]

Nerw (łac. nervus - "ścięgno, struna") – pęczek różnej długości i grubości włókien nerwowych (wypustek neuronów - aksonów) okrytych wspólną otoczką, wchodzących w skład obwodowego układu nerwowego.

Zrąb nerwu stanowi tkanka łączna właściwa, która dzieli się na:

  • śródnerwie (osłonka Keya-Retziusa, endoneurium) - otaczające pojedyncze włókna nerwowe.
  • onerwie (perineurium) - otaczające pojedyncze pęczki włókien. Tworzy barierę krew-nerw nieprzepuszczalną dla większości cząstek.
  • nanerwie (epineurium) - otaczające cały nerw.
  • przynerwie (paraneurium) - wypełnia okolice nerwu stabilizując jego położenie.

Podział

W zależności od funkcji przewodzonych bodźców wyróżnia się nerwy:

  • ruchowe (eferentne)
  • czuciowe (aferentne)
  • mieszane - zawierają włókna ruchowe, czuciowe i autonomiczne.

W zależności od miejsca opuszczenia ośrodkowego układu nerwowego wyróżnia się nerwy:

  • czaszkowe - rozpoczynające się na obszarze mózgowia.
  • rdzeniowe - rozpoczynające się w rdzeniu kręgowym.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu