Komendant [historia i autorzy]

Komendant - zwierzchnik, dowódca.

Spis treści

Wojsko

Komendant - zwierzchnik instytucji wojskowych, np. szkół oficerskich, garnizonów, zakładów leczniczych, niektórych urzędów.

Inne służby mundurowe

Komendant - przełożony, kierownik: komisariatu, komendy Policji, komendy Państwowej Straży Pożarnej w danym mieście lub powiecie. Dawniej: dowódca wojskowy wyznaczonego odcinka obrony.

Harcerstwo

W harcerstwie - instruktor harcerski kierujący następującymi jednostkami:

  • chorągiew
  • hufiec
  • związek drużyn
  • szczep

oraz przedsięwzięciami, takimi jak:

  • obóz
  • zlot
  • rajd

Marynarka handlowa

Tradycyjnie tytułuje się komendantem dowódcę żaglowca szkolnego Akademii Morskiej. Tytuł ten stosowano wobec dowódców statków szkolnych Lwów, Dar Pomorza i obecnie Dar Młodzieży. Na innych statkach nie jest on stosowany.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu