Identyfikacja [historia i autorzy]

  • Identyfikacja (psychologia)
    • Identyfikacja z agresorem
    • Identyfikacja projekcyjna
    • Identyfikacja (pamięć)
  • Identyfikacja (socjologia)
  • Identyfikacja systemu
  • Identyfikacja (informatyka)

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.