Francuszczyzna [historia i autorzy]

Francuszczyzna - trend w kulturze polskiej, w różnych okresach, przejawiający się egzaltowanym przywiązaniem do wszelkich osiagnięć kultury francuskiej (moda, język). Prowadził niekiedy do wynaturzeń: np. sfrancuziała szlachta więcej rozmawiała po francusku niż po polsku.

Moda na francuszczyznę nie ominęła też innych klas społecznych, np. mieszczaństwa, a nie idąc w parze z wykształceniem, prowadziła często do śmieszności.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu